ΜΕΡΑΚΛΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

Έτος γέννησης:  1952
Τόπος καταγωγής:  Καπούτι
Οικογενειακή κατάσταση:  Έγγαμος
Στρατιωτική κατάσταση:  Έφεδρος
Τόπος σύλλ./εξαφ.:  Λάπηθος
Ημερομηνία σύλλ./εξαφ.:  06.08.1974
Τόπος εξαφάνισης:  Λάπηθος
 

ΠΙΣΙΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Έτος γέννησης:  1956
Τόπος καταγωγής:  Καπούτι
Οικογενειακή κατάσταση:  Αγαμος
Στρατιωτική κατάσταση:  Στρατιωτικός
Τόπος σύλλ./εξαφ.:  Μιά Μηλιά
Ημερομηνία σύλλ./εξαφ.:  14.08.1974
Τόπος εξαφάνισης:  Μιά Μηλιά

ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 

Έτος γέννησης:  1954
Τόπος καταγωγής:  Καπούτι
Οικογενειακή κατάσταση:  Αγαμος
Στρατιωτική κατάσταση:  Έφεδρος
Τόπος σύλλ./εξαφ.:  Λάπηθος
Ημερομηνία σύλλ./εξαφ.:  04.08.1974
Τόπος εξαφάνισης:  Λάπηθος