Χοροεσπερίδα 22 Φεβρουαρίου 2019

TA OPΓANΩMENA ΣYNOΛA TOY XΩPIOY MAΣ ΔIOPΓANΩNOYN THN ETHΣIA XOPOEΣΠEPIΔA ΣTIΣ 22 ΦEBPOYAPIOY ΣTO KENTPO TΣANTAΛI ΛAKATAMEIA.
TIMH EIΣOΔOY 20 EYPΩ META ΠOTOY KAI MOYΣIKHΣ.


ΔHΛΩΣEIΣ MEXPI TIΣ 18 ΦEBP. ΣTON A. TOYMAΣH THΛ 99482257.

Συνεστίαση Ασίνου 5 Μαΐου

Ανδρέας Τουµασής 99 482257

Εκδρομή συνταξιούχων, 28 Σεπτεμβρίου 2019

Υποκατηγορίες