Χοροεσπερίδα, 9 Φεβρουαρίου 

 

 

ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI H XOPOEΣΠEPIΔA MAΣ (KAΠOYΘKIΩTΩN)

ΘA ΓINEI ΣTIΣ 9 ΦEBPOYAPIOY ΣTO KENTPO KONTE ΔHMOKPITOΣ ΣTPOBOΛOΣ. ΩPA 8.30MM.TIMH 22 EYPΩ

ΔHΛΩΣEIΣ ΣYMMETOXHΣ ΣTON A. TOYMAΣH MEXPI TIΣ 5 ΦEBPOYAPIOY.
THΛ. 99482257 & ΕΦΗ ΤΕΡΛΙΚΑ 99679364