Θα πραγματοποιηθεί για ακόμα μια φορά η καθιερωμένη Συνεστίαση του χωρίου μας, που φέτος θα λάβει χώρα την Κυριακή 18, Μαΐου 2013, στην Ασίνου για να δηλώσετε συμμέτοχες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 99641329, Κύριος Χαράλαμπος Ττερλικκάς.