Εκδρομή Συνταξιούχων

Σάββατο 11 Οκτωβρίου

Συνεστίαση Παναγία της Ασίνου

Κυριακή 27 Απριλίου

Παρουσίαση του βιβλίου του Προσφυγικού Σωματείου Καλού Χωριού - Καπούτι "Το Καπούτι"

Παρασκευή 25 Απριλίου, Δημοσιογραφική Εστία, Λευκωσία